dijous, 7 de maig de 2009

"La immigració és l'entrada a un país o regió per part de persones que van néixer o són procedents d'un altre Estat o regió. Representa una de les dos opcions o alternatives del terme migració, que és aplicat a els moviments de persones d'un lloc a altres i aquests desplaçaments comporten un canvi de residència ja sigui temporal o definitiu. Les dues opcions dels moviments migratoris són: emigració, que és la sortida de persones d'un país, regió o lloc determinats per dirigir-se a altres diferents i immigració, que és l'entrada a un país, regió o lloc determinats procedents d'altres parts, de forma que una emigració comporta una posterior immigració al país o lloc d'arribada."(wikipedia)


Una frívola definició no es suficient per descriure tot alló que és “immigració” i tot allò que s’hi amaga al darrere. Cada un dels emigrants que varen decidir emigrar cap a Espanya, té les seves pròpies raons. Afirmem amb bastant segures, que el motiu principal que els emprès a realitzar aquest viatge es la millora de la seva qualitat de vida.
Ara, us animer exposant diferents postures, punts de vista i altres... sobre la immigració, i demanem que després de llegir tot això féssiu una petita reflexió.

Des de el inici dels nostres temps


Les migracions són tan antigues com la animalitat i apareixen en les relacions més antigues de gairebé totes les religions i cultures que existeixen. Han existit des de sempre. De ven segur que algun dels nostres avantpassats va tenir que emigrar per causes variades, ja sigui guerra, fam ...Així doncs, per què hi ha ara tanta polèmica?

Motius i raons


Existeixen diverses causes per a la immigració que van des de l'escala global fins a motius personals. Probablement una de les més comunes és la migració per motius econòmics, ja que moltes persones emigren buscant en altre país majors ingressos o un millor nivell de vida. En l'actualitat aquest tipus de migració típicament ocorre des de països menys desenvolupats a països més desenvolupats i en molts casos aquests immigrants ingressen o es mantenen de forma il·legal en el país de destinació. Altre motiu important per a la immigració és quina li pot estar passant a un en el país d'origen. Un pot voler emigrar per la persecució política, ètnica o religiosa o per a escapar-se de guerres o de situacions polítiques inestables. En alguns casos la immigració està associada a professions o ocupacions, com per exemple els missioners religiosos, emprats de corporacions transnacionals, emprats d'organitzacions no governamentals internacionals o empleats del servei diplomàtic. En el cas dels científics, és, en alguns casos, esperable, o fins i tot requerit, que com part de la seva carrera estudiïn o treballin en països distints al país d'origen.
Resumint, majoritàriament emigren en busca d’una nova vida, d’una nova oportunitat, disposats a treballar. Molts dels estrangers que arriben amb pasteres, barquetes vulnerables i febles, tenien que viure en condicions realment esgarrifoses. En molts països, hi regna una pobresa gairebé absoluta i la gent viu en la mísera vulgui o no vulgui. Els adinerats d’aquets llocs, són com els més desafortunats d’aquets països. Són condicions terriblement atroces, indesitjables i malauradament inevitables per a molts milions de persones.

Per aquets motius, decideixen arriscar la seva vida i embarcar-se en una pastera amb l’esperança d’una nova vida.


El viatge

En el viatge es juguen la vida. Intenten sobreviure a les fortes onades del mar . És molt baix el percentatge d’emigrants que arriben a terra. No saben quan tardaran en arribar. No saben com anirà tot. No saben si sobreviuran. Realment és molt dur emprendre aquesta travessia.


Continuarà...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada